Data

16-18 maja 2018 r.

Lokalizacja

Giżycko, ul. Św. Brunona 1

Zostało miejsc

Dziękujemy za przybycie

Prowadzący

Jacek Jerka

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

Tegoroczne Wiosenne Warsztaty Zamówień Publicznych Jacka Jerki adresowane są do tych wszystkich którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o praktyczne wskazówki przedstawione przez jednego z najlepszych w kraju specjalistów z tego zakresu.

Na szkoleniu z uwagi na nowe obowiązki wprowadzone do systemu zamówień publicznych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, skoncentrujemy się na tematyce elektronizacji zamówień publicznych w jednostce. Uczestnicy Warsztatów pracować będą pod kierunkiem Jacka Jerki nad trzema obszarami: prawnym, organizacyjnym i informatycznym.

Jak zawsze oferujemy rzetelną wiedzę, przedstawioną w sposób konkretny i możliwie jednoznaczny … a wszystko to w bajkowej mazurskiej scenerii osnutej promieniami majowego słońca.

Zarezerwuj miejsce już teraz Zobacz miejsce szkolenia - Hotel. St. Bruno
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

Jacek Jerka

BLOK I – Aspekty prawne elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych – cz. I

 • Wprowadzenie.
 • JEDZ – jakie wymagania odnośnie sposobu przekazania określa ustawodawca wobec Oświadczenia wstępnego składanego przez wykonawcę/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/inne podmioty po 18 kwietnia 2018 r.
 • JEDZ – dopuszczalna forma prawna złożenia Oświadczenia wstępnego składanego przez wykonawcę/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/inne podmioty po 18 kwietnia 2018 r.
 • Oferta – sposób przekazywania i forma w jakiej składana będzie oferta po 18 października 2018 r.
 • Oświadczenia i dokumenty – sposób przekazywania i forma w jakiej składane będą oświadczenia i dokumenty po 18 października 2018 r.
Jacek Jerka

BLOK I – Aspekty prawne elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych – cz. II

 • Wadium i pełnomocnictwa – sposób przekazywania i forma w jakiej składane będą wadia i pełnomocnictwa po 18 października 2018 r.
 • Postanowienia SIWZ wymagające dostosowania do elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Przebieg postępowań w poszczególnych trybach po elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Środki ochrony prawnej, a elektronizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Jacek Jerka

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

Kolacja

Kolacja integracyjna

Śniadanie

8:00-10:00 - Śniadanie
Jacek Jerka

BLOK II – Aspekty organizacyjne elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 • Wymagany zakres elektronizacji na poszczególnych etapach procesu przygotowania postępowań o udzielenia zamówień publicznych.
 • Odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, osób po stronie zamawiającego w postępowaniach wszczynanych po 18.10.2018 r.
 • Dokumentowanie czynności wewnętrznych zamawiającego po elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Sposób przechowywania dokumentów elektronicznych tryb ich udostępniania i usuwania.
 • Dyskusja.
Jacek Jerka

BLOK III – Aspekty techniczne związane z zapewnieniem infrastruktury dla sprawnego, zgodnego z prawem i możliwie najmniej kosztownego udzielania zamówień po elektronizacji

 • Wymagania techniczne niezbędne dla zgodnego z prawem umożliwiania wykonawcom składania JEDZ w postępowaniach wszczynanych po 18.04.2018 r.
 • Wymagania techniczne niezbędne dla zgodnego z prawem umożliwiania wykonawcom składania ofert, oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw w postępowaniach wszczynanych po 18.10.2018 r.
Jacek Jerka

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami  

Kolacja

Kolacja

Śniadanie

Śniadanie
Jacek Jerka

BLOK IV – Aspekty techniczne związane z zapewnieniem infrastruktury dla sprawnego, zgodnego z prawem i możliwie najmniej kosztownego udzielania zamówień po elektronizacji – c.d.

 • Jakie wymagania funkcjonalne są wymagane, a jakie zalecane w przypadku pozyskiwania miejsc na platformach umożliwiających komunikację elektroniczną zamawiającego z wykonawcami.
 • Podstawowe warunki przedmiotowe oraz postanowienia umowne wskazane przy zawieraniu umów na zapewnienie narzędzi informatycznych umożliwiających komunikację elektroniczną zamawiającego z wykonawcami dla postępowań wszczynanych po 18.10.2018 r.
 • Wymagania techniczne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
 • Dyskusja.

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

Jacek Jerka

Prowadzący

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania. (więcej…)

Zobacz opinie ze szkoleń tego prowadzącego

Opinie / Zobacz co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1980,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2435,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

400,-

dopłata do noclegu dzień wcześniej – 360,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – 440,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 400,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 480,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
 • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
 • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel St. Bruno ****
11-500 Giżycko, ul. Św. Brunona 1
http://www.hotelstbruno.pl/
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź lokalizację

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz